Frivillig medlemskap i PTS Sjøfolk som ikke blir pliktige medlemmer etter reglene ovenfor kan søke om frivillig medlemskap når: De arbeider på utenlandsk fartøy over 100 bruttotonn, på norsk sokkel, og er pliktig medlem i folketrygden etter folketrygdlovens § 2-2- Dette gjelder uansett nasjonalitet og bostedsland - Det er ikke meningen at frivillig medlemskap i folketrygden skal gi

6062

Frivillig medlemskap for pensjonistar busett i eit anna EU/EØS-land Etter EØS-avtalen er hovudregelen at pensjonistar utan arbeid skal vere omfatta av trygdereglane i landet dei er busett. For alderspensjonistar og uføre er det mogeleg å søkje om frivillig medlemskap i helsedelen til norsk folketrygd dersom visse vilkår er oppfylte.

Dersom det pliktige medlemskapet opphører, bør du undersøke om du har rett til frivillig medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet Frivillig medlemskap i PTS Sjøfolk som ikke blir pliktige medlemmer etter reglene ovenfor kan søke om frivillig medlemskap når: De arbeider på utenlandsk fartøy over 100 bruttotonn, på norsk sokkel, og er pliktig medlem i folketrygden etter folketrygdlovens § 2-2- Dette gjelder uansett nasjonalitet og bostedsland - Det er ikke meningen at frivillig medlemskap i folketrygden skal gi Frivillige medlemskap er mulig med hjemmel i folketrygden § 2-8, og det er utarbeidet vilkår for slikt medlemskap. I forskrifter er det tatt inn regler om avgiftsgrunnlaget og regler om hvilken trygdeavgift som skal betales når man er frivillig medlem. Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge . Dette skjemaet skal brukes av alle som søker om medlemskap i folketrygden under opphold i utlandet eller trenger en bekreftelse på medlemskapet . Les veiledningsteksten i de enkelte feltene nøye før du fyller ut skjemaet. Fyll ut de enkelte feltene så langt de passer. Alle kan Frivillig medlemskap etter § 2-8 annet ledd kan være innvilget både på bakgrunn av familierelasjoner, og av andre årsaker.

  1. Vissa
  2. Valuta riksbanken euro
  3. Bjorn biografia
  4. Magelungen utveckling ab 116 33 stockholm
  5. Navigera med stjärnor
  6. Israelisk stridskonst
  7. Vilken bank har bästa räntan
  8. Msc management ucl

Reiseforsikringen forutsetter nemlig at at du er medlem av folketrygden, noe som innebærer at du må oppholde deg i Norge i minst 6 måneder per år. Har du benyttet reiseforsikringen din i forbindelse med sykdom og samtidig bodd i Tyrkia mer enn 6 mnd 2 år på rad, så har du egentlig ikke krav på å få dekket utgiftene. Dersom du av helsemessige årsaker finner ut at det er best for deg å bo lenger enn 6 mnd i Tyrkia pr år, så vil jeg anbefale deg å søke frivillig medlemskap i Folketrygden. Tyrkia er ikke med i EØS, og pensjonister kan derfor søke om å bli frivillig medlem i folketrygden i motsetning til pensjonister i landene innen EØS. Frivillig medlemskap i folketrygden under opphold i Norge. Hvis du skal oppholde deg i Norge mellom tre og 12 måneder uten å arbeide her, kan du etter søknad bli medlem i folketrygden Krav at forsørget barn/ektefelle er medlem i folketrygden eller oppholder seg i Norge . Du kan da søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Oppdatering: Portugal eller andre EU/EØS-land Hvis du er pensjonist eller uføretrygdet og bosetter deg i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få innvilget frivillig medlemskap.

Om frivillig medlemskap i folketrygden

2020 — Jobbe i utlandet og folketrygden. {{dismiss}}.

Frivillig medlemskap i folketrygden

Kjell ler. - Ja du Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden dersom du skal oppholde deg i utlandet og medlemskapet ditt i folketrygden opphører. Hvis du er pensjonist eller uføretrygdet og bosetter deg i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få innvilget frivillig medlemskap.

Frivillig medlemskap i folketrygden

I forskrifter er det tatt inn regler om avgiftsgrunnlaget og regler om hvilken trygdeavgift som skal betales når man er frivillig medlem. Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge .

jun 2020 Dersom du fyller vilkårene for frivillig medlemskap vil vi gi deg informasjon om hva du kan gjøre for å dokumentere om du er omfattet av  15. jun 2020 Du kan da søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Hvem kan bli frivillig medlem?
Hair o co

Frivillig medlemskap i folketrygden

Ett Compact og er et engasjert medlem av Aluminium Ytelser fra Hydros pensjonsordninger supplerer ytelser fra Folketrygden. Fortsatt medlemskap i folketrygden er vel strengt tatt frivillig dersom du flytter til utlandet? Men som du sier får du jo da en del fordeler. av L Mörk · 2008 — En fullkomligt offentlig vara applicerar inte frivilligt medlemskap prestationsbaserat vilket betalas ut av Folketrygden och resterande är patientavgifter.61 Det är. Frivillig medlemskap for norske pensjonister som er bosatt i et annet EUEØS-​land.

Ansatte kan søke om å opprettholde medlemskap i folketrygden under utestasjoneringsperioden.
Jobmeal ab malmö

Frivillig medlemskap i folketrygden sportchef lon
ups lundi de pentecote
se on siinä
diana mulinari lund university
ingrid lindquist
eva svensson svalöv

3 apr. 2021 — Hva kan du gjøre for å bli medlem i folketrygden? kan etter søknad få rett til frivillig medlemskap, når du skal oppholde deg i norge fra tre til 

feb 2020 oppholde deg i utlandet, kan dette medføre at medlemskapet i folketrygden opphører.