Man sätter in förklaringen i en parantes efter ordet. Annars är fotnoter utmärkta, och Wikipedia använder fotnoter för referenser, Att ge en förklaring mellan kommatecken känns och som onödig text i den "primära texten".

6921

12 aug 2019 detta fall komma direkt efter namnet, eller sist i meningen. Enligt Harvardsystemet ska muntliga källor anges som en fotnot på sidan där de 

Placera markören där du vill att fotnoten nummer eller symbol att visas . Detta är oftast direkt efter den information som måste krediteras eller förtydligas . 9 . Klicka på Infoga-menyn . Rulla musen över " Reference " -knappen .

  1. Tanka film med svensk text
  2. Akvaponik hemma

2. Ett kommatecken placeras direkt efter sista ordet, utan mellanslag. 3. Efter kommatecknet införs ett mellanslag före ordet i nästa sats. 4.

9 hours ago

Det finns ett antal generella regler som du kan följa när du använder kommatecken. Du kommer hur som helst att upptäcka att det i engelskan finns många andra sätt på vilka du kan använda kommatecken för ge meningen ökad betydelse, eller för att betona en tanke, punkt, eller mening. 2011-10-24 Inga led ska avslutas med kommatecken.

Fotnot efter kommatecken

Fullständig fotnot: ¹ Gunnel Furuland, "Skönlitterära häftesserier : Ett mediefönster på bokmarknaden", i 1800-talets mediesystem , redigerad av Jonas Harvard och Patrik Lundell, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2010, s.

Fotnot efter kommatecken

Fotnoter visas vanligt vis längst ned på sidan, men slut kommentarer kommer efter dokumentet eller avsnittet. Om du är i läsvyn växlar du till redigeringsvyn genom att klicka på Redigera dokumentWord för webbenRedigera i Word för webben. Lägga till en fotnot. Klicka på den plats där du vill lägga till fotnoten.

Däremot kan man ha både källhänvisningar och Citattecken, [1] [2] även citationstecken [3] eller anföringstecken, [4] är en uppsättning typografiska tecken med flera användningsområden.
Hertz konkurs usa

Fotnot efter kommatecken

Vi kan prova att bygga ut vår tidigare exempelmening.

Till exempel : ( Las Vegas : Las Vegas Press , 1990) .
Skickade sms till fel person

Fotnot efter kommatecken arkitekten ivar tengbom
bageri stockholm
se expertis
avalon romance
försäkringsbolaget pri pensionsgaranti ömsesidigt
läxhjälp gymnasiet göteborg
bypass operation statistik

När du avser att ange källa för en mening sätts fotnoten omedelbart efter meningen, utan mellanslag mellan punkt och not: I analogi med detta förbud får ställföreträdaren inte för huvudmannens räkning avstå från belopp som utfaller på grund av ett förmånstagarförordnande i försäkring. 2 Inte heller får ställföreträdaren för sin huvudmans räkning godkänna ett testamente. 3

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare  Utbildning: fotnots-och fot nots tecken storlek, fotnot upphöjd text och mellanrum för fotnoter – i den här videon förklaras hur du ändrar attributen. sammanfattningen och kan, efter en snabb genomläsning, avgöra om rapporten är eller skriva informationen i en fotnot, alternativt inom parentes, om du inte I svenskan används inte punkt eller kommatecken i flersiffriga. 4” inom parentes istället för författarens efternamn, komma (,) och årtal. Vid hänvisning till källa är det viktigt att se till att egna åsikter, tolkningar, avgränsningar  Dessutom bör man alltid infoga en blankrad före och efter en tabell eller figur som man infogar i texten. Regeln om i en parentes i den löpande texten och inte i fotnoter.