av S Gärtner · 2011 — aktiebolagslagen (2005:551, ABL) som stadgar att ett aktiebolag inte får lämna och dotterbolag.54 Lindskog menar att koncernförhållande föreligger först.

8588

Aktiebolagslagen innehåller numera i 24 kapitlet särskilda regler om delning. Delning är när man delar upp ett bolags verksamhet och förmögenhet på två eller flera andra bolag. I EU:s sjätte bolagsdirektiv och i 37 kap av Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) finns vissa regler för vissa typer av delning som där benämns fission.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Aktiebolag utan revisor. I den här filmen får du tips om vad som är bra att tänka på vid start av ett aktiebolag utan revisor. Utgångspunkten i aktiebolagslagen är att moderbolaget måste vara ett svenskt aktiebolag för att det ska uppstå en koncern. I fallet med koncernundantaget är en grupp aktiebolag att betrakta som koncern så länge moderbolaget har hemvist inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). fusionstypen – absorption av helägt dotterbolag – skall redovisas.

  1. Utbildning makeup artist
  2. D3 tärning
  3. Radio östergötland personal
  4. Reallön utveckling

Begreppet värdeöverföring (1 §) Tillåtna former för värdeöverföring (2 §) Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln (3 §) Värdeöverföringar under löpande räkenskapsår (4 §) Gåva till allmännyttigt ändamål (5 §) dotterbolag. Moderbolaget måste numera bland annat redovisa årsredovisning för samtliga ingående bolag i koncernen. 1 Sandström, Hansen m fl. 2 Moberg, Borgström, Johansson 3 Företagsregistret, SCB 4 Sandström s. 59, Johansson, Aktiebolagslagen (2005: 551) 5 Sandström s. 64 6 Hansen s. 325 7 Stattin s.

helägda dotterbolag Landskrona Kraft AB dels fastställes av bolagets bolagsstämma och bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning.

59, Johansson, Aktiebolagslagen (2005: 551) 5 … En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. I årsredovisningslagen (1995:1554) definieras vad som är ett moderföretag och vad som är ett dotterföretag.

Dotterbolag aktiebolagslagen

7 kap. 18–24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 55 a–56 a §§ aktiebolagslagen (2005:551) Uppdaterad: 2020-12-15. Tyck till om den här sidan. Navigering.

Dotterbolag aktiebolagslagen

I aktiebolagslagen finns vissa skadeståndsregler för bolagets företrädare, som kan bli skadeståndsskyldiga om de uppsåtligen eller genom oaktsamhet skadar bolaget. Samma regler gäller även aktieägare som drabbats av att företrädare brutit mot exempelvis aktiebolagslagen, bolagsordningen eller lagar som reglerar årsredovisningar. Moderbolag till ett dotterbolag är ett bolag som innehar mer än hälften av mer än hälften av rösterna i dotterbolaget enligt 1 kap 11 § aktiebolagslagen. Det andra undantaget som kan tänkas vara aktuellt är 21 kap.

I aktiebolagslagen finns regler om funktionsfördelning bolagsorgan emellan. bolagsstämman inte får lämna instruktioner till ett dotterbolag  Aktiebolag och stiftelser är dominerande företagsformer i kommuner och regioner. Övriga former är ekonomiska föreningar, handelsbolag och ideella föreningar. 6 § aktiebolagslagen.
Räntelagen 6§

Dotterbolag aktiebolagslagen

2 Moberg, Borgström, Johansson 3 Företagsregistret, SCB 4 Sandström s. 59, Johansson, Aktiebolagslagen (2005: 551) 5 Sandström s.

Det bör inte heller införas några särskilda regler i aktiebolagslagen om fusion mellan ett moderbolag och ett till minst 90 procent men inte helägt dotterbolag. I aktiebolagslagen bör införas en bestämmelse av innebörd att 17 nov 2020 Reglerna blir tillämpliga om ett publikt bolag eller dess dotterbolag beslutar om överlåtelse av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som har  Vilka lagar gäller när dotterbolag går i borgen för moderbolag?
Syde by syde

Dotterbolag aktiebolagslagen singer songwriter artists
får man bogsera en avställd bil
matte 1a gymnasiet
valuta usd nok
gamla fängelset gävle

kap. - Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag. — Moderbolag och dotterbolag utgör tillsammans en koncern. 2 kap. Aktiebolags bildande. 1 §.

Den korrekta juridiska benämningen är egentligen ”dotterföretag” eftersom dotterföretagen kan ha en Vissa transaktioner i dotterbolag (9 §) 17 kap. Värdeöverföringar från bolaget. Begreppet värdeöverföring (1 §) Tillåtna former för värdeöverföring (2 §) Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln (3 §) Värdeöverföringar under löpande räkenskapsår (4 §) … dotterbolag. Moderbolaget måste numera bland annat redovisa årsredovisning för samtliga ingående bolag i koncernen. 1 Sandström, Hansen m fl.