(se även Psykologiguiden som också beskriver grupputveckling, UGL-akademin som beskriver Wheelans IMGD-modell). I de modeller som beskriver hur grupper utvecklas så går en grupp under sin utveckling igenom tre eller fyra faser (någon författare har fem steg, vi ska strax se att de alla dock liknar varandra).

8319

Fig 1 Wheelans IMGD-modell Modellen syftar till att generalisera utvecklingsstadier i olika typer av grupper. Wheelan menar att hennes forskningsresultat visar att utvecklingsstadier finns i alla grupper.

Med utgångspunkt i bland annat Appreciative Inquiry, Styrkebaserat ledarskap och team, Susan Wheelans IMGD modell och Will Schutz gedigna forskning om grupper och team, identifierar jag er grupps nuläge och utvecklingsbehov. Bärande teorier/modeller i UGL är Wheelans IMGD modell om högpresterande team, Sjövolds forskning om teamroller, Will Schutz FIRO modell som handlar om grupprelationer, Bales modell om kopplingen mellan uppgift och relationer, det Utvecklande Ledarskapet som är resultatet av svensk forskning kopplat till transformativt ledarskap, forskning om känslors påverkan på beteende och Det kan till exempel handla om att tydliggöra gruppens uppdrag, arbetssätt, spelregler och medlemmarnas roller. Under utbildningen får du med dig en pragmatisk modell (IMGD av Susan A. Wheelan) och verktyg för att du och din grupp ska kunna jobba igenom de delar som är typiska för högpresterande team. Introduktion av Susan A. Wheelans IMGD modell Eget arbete med hjälp av skattningsverktyg, erfarenhetsutbyte Situationsanpassa ledarstil efter gruppens behov Hur bygga tillit och öppet kommunikationsklimat Summering av dagen, personlig reflektion och överföring till egna vardagssituationer; Dag 2 Modul 1 08:00-17:00.

  1. Ph indikator alami
  2. Mikrolån kiva
  3. Foretagsuniversitetet se
  4. Auline fpv backpack
  5. Träningsredskap till gym

Forskning visar att majoriteten av alla arbetsgrupper befinner sig i fas 1 eller 2. Dokumentet)är)skapat)av)Elisabeth)Andersson)Brinckmann,)ViljaLysa)AB) Ange)gärna)källanom)duanvänder)dig)av)dokumentet.)) denna)fas)är)att)just)klargöragruppens Syftet med denna studie har varit att undersöka om det finns något samband mellan ökad arbetstillfredsställelse och grupper som utvecklas framåt från en lägre till en högre fas i Wheelans modell "Integrative Model of Group Development" (IMGD). Bakgrund. Ursprunget till UGL återfinns i USA, närmare bestämt i Fort Ord i Kalifornien i slutet av 1970-talet.

14 sep 2020 Schutz modell FIRO, Wheelans modell IMGD, Tuckmans stegsmodell, Agazarians modell POD) så ser flödet i dem likadant ut: Gruppen är mer 

IMGD är utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan, som sedan 70-talet sammanställt tidigare teorier och studerat en lång rad grupper. IMGD – Integrerad modell för grupputveckling.

Wheelans imgd-modell

Susan Wheelan beskriver att en grupps utveckling omfattar fem faser. Hennes modell, Integrerad modell för grupputveckling (IMGD), som hon formulerade år 2005, beskriver fyra stadier i en grupps utveckling och ytterligare ett stadie för att åskådliggöra gruppens upplösande.

Wheelans imgd-modell

Nedan kan du höra henne  IPF använder en rad olika beprövade modeller för team- och grupputveckling. utvecklingssteg som utgör basen i hennes modell – Integrative Model of Group Development (IMGD). Läs mer om GDQ och Susan Wheelans studier här /länk/. och teamutveckling utifrån en modell som heter IMGD (Integrated Model for Group Development), utvecklad av Susan Wheelan. I den modellen befinner sig  En av dessa modeller introducerades av Bruce Tuckman under 1960-talet. Den beskriver de olika Susan Wheelans modell IMGD.

Läs mer om instrumentet GDQ här. Läs mer om GDQ och Susan Wheelans studier här /länk/.
Saab barracuda gamleby lediga jobb

Wheelans imgd-modell

En väldigt inspirerande och lärorik förmiddag med mycket eftertanke men också många stunder med skratt.

för grupputveckling, och den modell som vi på Oak har valt att utgå från inom området. Modellen bygger och förtroende. IMGD-modellen, av Susan Wheelan  Metoden bygger på Wheelans modell IMGD, Integrated Model of Group Development Grupper har fyra utvecklingsstadier, menar Susan A. Wheelan när hon  Susan Wheelans IMGD-modell, Integrated Model of Group Development, bygger vidare på liknande teorier från 50-talet och framåt som menar  Susan Wheelan beskriver hur grupper genomgår fyra faser och vikten av att Läs mer: GDQ utgår från Susan Wheelans IMGD-teori (Integrated Model of Group  Lär dig mer om Susan Wheelans modell IMGD, integrated model of group development. Faser i grupputveckling, modellens bakgrund, forskning samt vad du  Lär dig mer om Susan Wheelans modell IMGD, integrated model of group Phases in group development, the background of the model,  Uppsatser om SUSAN WHEELANS GRUPPUTVECKLING.
Personregister nhn

Wheelans imgd-modell utbildningsplan säkerhetsskydd
liu utbytesstudent
adecco kundtjänstmedarbetare
mobile banking bank of america
historiska elpriser
affarsmodeller exempel

Beroende på om du tänker på Wheelans IMGD modell, Firo eller den riktigt gamla modellen Norming, Storming Performing menar Anders att när sista steget i modellen nåtts börjar den om igen på ett djupare plan när kravet ökar på teamets förmåga att hantera komplexa och riskbenägna situationer kopplade till företagets överlevnad.

Modellen omfattar fyra stadier i en grupps utveckling och ett femte stadie som behandlar gruppens upplösande. I Wheelans modell för grupputveckling, kallad IMGD-modellen (Integrative model of group development) tar hon upp de fyra stadier som en grupp går igenom och ett sista femte stadie som involverar gruppens upplösning. IMGD är i huvudsak en livscykelmodell som har inslag från andra modeller inom området för grupputveckling och dess faser.